Raspall Disc

Els raspalls de disc es recomanen principalment per a la neteja de superfícies planes i tenen unes nombroses combinacions entre base i fibra per poder crear el raspall que s’adapti al treball que hagi de dur a terme. La base pot ser de plàstic, de fusta o metàl·lica i és possible inserir qualsevol tipus de fibra, bé sigui sintètica, metàl·lica, vegetal o animal. Pot també crear la distribució de fibra que necessita obtenint així un raspall més o menys ple.

Aquets raspalls destaquen en diverses aplicacions com: desbarbar, lliscar, netejar, suportar, …