RASPALL STRIP

Els raspalls strip, especialment recomanats per suportar grans revolucions, s’utilitza per a diferents tipus d’aplicacions, entre altres l’aïllament, la neteja, el transport de producte,…

Es composen d’un suport que pot ser d’acer galvanitzat o inoxidable i es fabrica amb la fibra que s’adapta a les seves necessitats:

      • Fibra sintètica
      • Fibra metàl·lica
      • Fibra vegetal o animal