Raspalls Corretja

Els raspalls de corretja tenen la particularitat d’adaptar-se a qualsevol contorn gràcies al seu cos flexible. Es fabriquen amb diferents tipus de suport:

  • Cuir
  • Plàstic termosoldable
  • Sintètic

    Avantatges dels raspalls de corretja:

  • Fàcils de muntar i desmuntar
  • Serveixen per transportar productes delicats
  • Ús horitzontal, vertical i angular